10 milyon dolarlık tatilin vergisi var mı?

HİNTLİ bir şirketin 3 bin 500 çalışanı bir hafta boyunca İstanbul’a tatile geliyorlar…

İSTANBUL’UN en lüks 10 otelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda otelde yerleri hazır… Cömert patronları; masraflar için 10 milyon dolarlık bütçe ayırmış. Ayrıca çalışanlara 1 milyon dolar da harçlık dağıtılacakmış.

Türsab Başkanı Firuz Bağlıkaya; 11-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona kendilerinin de katkı verdiğini belirterek, gelen turistlerin İstanbul Boğazı’nı teknelerle gezeceğini, bunun dışında Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı başta olmak üzere İstanbul’daki saray ve müzeleri ziyaret edeceğini, eğlence gecelerinde Türk yemeklerinin de tadına bakacağını söylemiş.

Misafirlere iyi eğlenceler, turizmcilere de bol kazançlar dileyelim. Diğer yandan çalışanlara sunulan tatil paketinin gözden kaçırılmaması gereken bir de “yasal yükümlülükler” tarafı var. İşverenler için kritik olan yasal yükümlülükler kısmına da bir göz atalım. Tabii ki Türk mevzuatı açısından…
Türkiye’de de şirketler çalışanlarına motivasyon ve ödüllendirme amaçlı cazip hediyeler sunulabiliyor. Çalışanlarına nakit prim, ikramiye gibi ödemeler yapmak yerine veya bunlara ilaveten tatil paketi sunmak gibi… Bu tip ödüllendirmeler için mevzuattaki kritik konular neler, şimdi sırasıyla ele alalım.

İş Yasası; çalışan lehine olan uygulamalara engel çıkarmıyor tabii ki. SGK mevzuatı açısından da ayni (nakdi olmayan) yardımlar için sigorta prim ödenmesi gerekmiyor. Vergi mevzuatına göre ise durum biraz farklı. Çalışana sağlanacak bu menfaat (tatil masraflarının karşılanması) ücret kabul ediliyor. Net maaş üzerinden nasıl vergi hesaplanıyorsa, tatil masraflarının şirketçe ödendiği durumda da ilave bir vergi hesaplanması gerekiyor. (Çalışanın bordrosunda ilgili ay için uygulanan vergi dilimi – yüzde 15 ila yüzde 35- dikkate alınarak hesaplama yapılır.)

TATİL GİDER YAZILABİLİR
Şirketlerin çalışanlarının tatil masraflarını karşılaması başarı primi olarak da uygulanabilir, motivasyon amaçlı da olabilir. Her durumda Maliye bu uygulamanın vergiye tabi olduğunu belirtiyor. Yani bordroya dâhil edilmesi gerektiğini, diğer ödenen net maaş ve birçok yan hakta olduğu gibi üzerinden vergi hesaplanması gerektiğini belirtiyor. Bu durumda; bordro hesaplamalarına dahil edilen tatil masrafları, işverenlerce ücret olarak gider de yazılabiliyor.

İŞ AMAÇLI MASRAFLAR
Çalışanların otel ve ulaşım masrafları ‘iş amaçlı’ olarak da yapılabiliyor. Şirketlerin satış, pazarlama, satınalma departmanlarının çalışanları, yöneticileri, olağan faaliyetlerini yürütürlerken seyahat etmeleri de gerekebilir. Müşteri veya tedarikçi ziyareti, fuar ve seminerlere katılım gibi çeşitli amaçlarla bu seyahatler yapılabiliyor. Ve bu seyahatlerin; konaklama, ulaşım, yemek vb. masraflarının kaçınılmaz olarak şirket tarafından ödenmesi de gerekecektir.

Sayılan masrafların tümünün ticari kazancın elde edilmesi için gerçekleşeceği tartışmasız olduğundan gider yazılmasında da bir sakınca olmayacaktır. Ancak burada da kriterler var ve işletmelerin bu kriterleri de dikkate alması gerekiyor. Yasada yer aldığı haliyle ifade edecek olursak “işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti (önemi) ve genişliği ile mütenasip (orantılı) seyahat ve ikamet giderleri” gider yazılabiliyor. Ayrıca seyahat giderlerinin “seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur (kısıtlı)” olması da gerekiyor. (Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/4)

11 Temmuz 2018 / Hürriyet Gazetesi.