Ceket, gömlek gider yazılamıyor

MEMURLAR için ‘yaz dönemi’ bitti, hafta başından (18 Eylül’den) itibaren ‘kış dönemi’ başladı…

Kadın memurların da, erkek memurların da kıyafetleri ‘kış dönemine’ uygun olmak zorunda artık. Erkek memurların, görev yerlerinde gömlek ve kravat takmaları da zorunlu. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik.)

Memurların zorunluluktan giydiği ceketi, takım elbiseyi, gömlek ve kravatı avukatlar da, mali müşavirler de giyiyor. Hemen her zaman avukatlar da, mali müşavirler de takım elbiseli veya ceketli, gömlekli ve büyük çoğunluğu kravatlı olarak çalışıyorlar. Meslek mensupları işlerini yaparlarken; müvekkillerinin, müşterilerinin karşılarına kıyafetlerine ekstra özen göstererek çıkmaktalar. Haliyle bu kıyafetleri edinmek için bir bedel de ödemekteler.

Avukatların da, mali müşavirlerin de mesleklerini icra ederlerken giydikleri kıyafetleriyle ilgili bir sıkıntıları var yalnız… Mesleki faaliyetleri için vazgeçilmez sayılabilecek bu giyim harcamalarını gider yazamıyorlar.

Maliye bu konuda çok net: “Dış giyim için yaptığınız harcamaları vergi hesabınızda gider olarak yazamazsınız” diyor. Nedeni de “dış giyim eşyalarının faaliyetin yürütülmesine mahsus görülmemesi” ve “dış giyim eşyalarının iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli olarak görülmesi.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın; 2 Haziran 2014 tarih ve 1546 sayılı özelgesi ve 23 Ekim 2013 tarih ve 1692 sayılı özelgesi.)

Memur olmasa da işinin gereği; ceket-gömlek giyen, kravat takan başka meslekler de var… Doktor, noter, mimar, mühendis, gümrük komisyoncusu gibi… Aynı durum onlar için de geçerli. Gelir Vergisi Kanunu’ndaki (GVK) Serbest Meslek Erbabı (Md. 66) kapsamına giren tüm meslekler bu giyim harcamalarını gider yazamıyor. Serbest meslek kazancı elde edenler için dış giyimde miktar-tutar olarak bir sınırlama getirilebilir ama bu harcamaların hiç gider kabul edilmemesi mesleki faaliyetin hayata yansıması ile uyuşmamakta. Çünkü meslek sahiplerinin gerçekte bu klasik sayılabilecek kıyafetleri, hele de günümüzde özel hayatlarında pek kullanmadıkları da bilinmekte… İş amaçlı olarak bu kıyafetleri satın almaktalar.

Nitekim Maliye Bakanı’ da bu yönde görüş açıkladı… “Mevcut vergi sisteminin, esnaf ve serbest meslek erbabının iş için yaptığı giyim, ulaşım, yemek gibi şahsi harcamaların kazançtan indirilmesine imkân vermediğini, gerçekten yapılan işin doğasına uygun olan şahsi giderlerini kazançtan düşülebilmesine imkân vereceğiz” dedi. Bu durumda “ne zamandan itibaren ceket, gömlek faturaları gider yazılabilecek?” sorusu sorulacaktır… Yine Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın sözleriyle cevaplayalım. Bu tip şahsi harcamaların gider yazılabileceğine yönelik düzenleme için, “Bu yıl sonuna kadar TBMM’de yasalaştırılması hedeflenen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’na eklenecek” dedi.

ŞİRKETLERİN VERDİKLERİ
Şirketler de çalışanlarına; görev yaptıkları sırada, işyerine ait kıyafet giymelerini işin gereği şart koşabiliyor. Ve bunun için masrafa da katlanıyorlar. İşverenlerin çalışanlarına demirbaş niteliğinde verdiği, bir süre sonra veya görevden ayrıldığında kendisinden geri aldığı kıyafetler için yapılan harcamalar vergi hesabında gider yazılabiliyor. (GVK Md.27/2)

Ancak çalışanlara yardım amacıyla verilen işin görülmesi ile direkt ilgisi olmayan ve yardım niteliğindeki kıyafet teslimleri ise ücret sayılıyor ve ücret gibi vergilendirilmesi gerekiyor. Vergilendirilmesi sonrasında ancak gider yazılabiliyor. Çalışanlara yardım amaçlı verilen kıyafetlerin edinimi sırasında fatura üzerinde yer alan KDV tutarı da, şirketin KDV beyanında indirim olarak dikkate alınabiliyor.