Maliye’nin mirasçılar için hazırladığı REHBER.

Ölüm halinde yasada belirtilen istisna tutarını aşan tutarlardaki varlıklar üzerinden mirasçılar vergi öderler. İstisna sınırının altında intikal (geçiş) olmuş olsa dahi, yani vergi ödenmeyecek olsa dahi VİV beyannamesinin verilmesi yine zorunlu.

Vefat eden kişiye ait tüm gayrimenkuller, menkuller,  banka hesaplarındaki paralar, kiralık kasalar, motorlu araçlar,  şirket hisseleri vb. beyan edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisi’ne (VİV) tabidir. (VİV Md. 1)

Mirascilarin Vergisel Yükümlülükleri Rehberi için TIKLAYINIZ

 

2018 ‘de Mirasçılar ne kadar vergi ödeyecek?

Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerekiyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durumun bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde VİV beyannamesi verilmesi gerekmiyor.

Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Beyannamedeki hesaplama sonucu “veraset ve intikal vergisi” ödenir veya yalnızca beyanname vermekle yetinilir, vergi ödemesi çıkmaz.

Hesaplamada; öncelikle istisnalar düşülüyor, istisnalardan sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıyor.

Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2018 için 202.154 lirası istisna. Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde istisna ise 2018 için 404.556 lira (VİV Md. 4/b).

Vergi oranları yüzde 1’den başlayıp, varlıkların değerinin artmasıyla birlikte yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 ve yüzde 10’a kadar yükseliyor (VİV Md. 16).

Miras yoluyla edinilen varlıklar üzerinden ödenecek Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) tarifesi ve istisna tutarları Genel Tebliğle açıklanıyor. (VİV Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 49)

2018 MİRASTA VERGİ (VİV) TARİFESİ

 

VİV Matrahının Dilimlere Dağılımı Vergi Oranları
İlk 240.000,00 TL için % 1
Sonraki 570.000,00 TL için % 3
Sonraki 1.270.000,00 TL için % 5
Sonraki 2.200.000,00 TL için % 7
4.280.000,00 liradan fazlası için % 10