Kızılay ve Yeşilay’a yapılan bağışlarda vergi avantajı

Birçok vatandaş için de, birçok işletme için de, ramazan ayı aynı zamanda yardımlaşmak için bir fırsat olarak görülür. Ramazan vesilesiyle; yardım bekleyen kişilerin yaralarına merhem olunur, onlarla temas kurulur.  Devlet de bu konuda yardımseverlere katkı veriyor.

Vergi yasalarında bağış ve yardımları teşvik edici düzenlemeler var. Özellikle Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı beyan edilen kazançtan (matrahtan) indirilebiliyor.

Şahsen beyanname veren kişiler de, şirket olarak beyanname veren kurumlar da, vergiye tabi kazançlarından Kızılay’a ve Yeşilay’a yaptıkları bağışların tamamını herhangi bir yüzde veya tutar sınırı olmaksızın indirebiliyorlar. (Gelir Vergisi Kanunu Md. 89 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Md.10)

Gıda bankacılığında da sınır yok: Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı beyan edilen gelirden (matrahtan) indirilebiliyor. 

Yüzde 5 sınıra tabi bağışlar: Bazı bağışlar için yüzde 5 sınırı var. Vergiye tabi kazancın yüzde 5’ine kadar yapıldığında vergi matrahından düşülebiliyor. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar kazançtan indirilebiliyor.

Erzaklarda vergileme: İşletmelerin; yardım kurumlarına değil de, bizzat kendi çalışanlarına yaptıkları yardımlarda durum değişiyor, vergi avantajı ortadan kalkıyor. Yapılan yardımın üzerine, ilaveten vergi ödenmesi de gerekiyor. Çünkü erzak vb. yardımlar Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre ücret kabul ediliyor. (GVK Md. 61) O ayki maaş bordrosuna KDV dahil erzak bedelinin dahil edilip üzerinden çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre (yüzde 15 ila yüzde 35) vergi ödenmesi gerekiyor. Erzak değeri üzerinden damga vergisi ödenmesi de gerekiyor. 

GVK’na göre ücret olarak görülen ve üzerinden vergi hesaplanan söz konusu yardımlar, diğer bordro kalemleri gibi işletme için aynı zamanda bir gider kalemi olarak muhasebeleştiriliyor. Dolayısıyla işletmenin ödeyeceği verginin hesabında gider olarak da dikkate alınabiliyor

Ramazan pidesinin KDV’si: Ramazan pidesinin fiyatı; bu yıl İstanbul’da 3 lira (350 gram), Ankara ve İzmir’de 2.5 lira (300 gram) olarak açıklandı. Peki; vatandaş pide satın alırken ne kadar vergi ödeyecek? Veya pidenin KDV oranı ne kadar? Kaşarlı, kıymalı, kuşbaşılı vb. iç malzemelerle de pide yapılıyor, susamlı Ramazan pidesi de yapılıyor. Her ikisinin de adı ‘pide’ olduğundan vergi oranlarında tereddüt yaşanabiliyor. 

Normalde ekmek, lavaş, tost ekmeği benzeri ürünlerden yüzde 1 oranında KDV tahsil ediliyor. Ancak; kıymalı pide, kaşarlı pide, kuşbaşılı pide üzerinden yüzde 8 oranında KDV tahsil ediliyor.

 Ramazan pidesi üzerinden ise düşük oranda, yani yüzde 1 oranında KDV hesaplanması 
gerekiyor.
8 Mayıs 2019 / Hürriyet Gazetesi.