Sanayicilerin emlak vergisi avantajında püf noktaları

Normalde işyerleri için; mülkün rayiç değeri üzerinden büyükşehir olan iller için binde 4, diğer illerde binde 2 oranında ilçe belediyelerine emlak vergisi ödemesi yapılıyor.

2017’de yapılan düzenlemeyle; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirildi. (Emlak Vergisi Kanunu Md.4/m.)  Sayılan işyerleri artık emlak vergisi ödemiyor. 

Yazı dizimizin beşinci gününde, sanayicilerin özel durumlarında, vergi muafiyetinden yararlanmanın koşullarını, vergi avantajının püf noktalarını ele alıyoruz. 

İnşaatı tamamlanmamış ama üretime başlanmış bina için muafiyet var mı?

Emlak vergisi muafiyeti için; yasanın işyerlerinde aradığı iki temel şart var; birisi sayılan sanayi bölgelerinde yer alması, diğeri kiraya verilmemiş olması. Bazı işyerlerinde; henüz inşaat tam olarak bitmemiş, tapu belgesi alınamamış ancak fiilen üretime başlanmış olabiliyor. Bu işyerleri de vergi avantajından yararlanabiliyor. Benzer durumdaki işyerinin sorusunu Maliye, “bahse konu taşınmazın, bina olması, organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması ve kiraya verilmemesi şartıyla daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır” şeklinde cevaplamış. (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, 29 Ocak 2019 tarih ve E.5113 sayılı özelge)

Kapasite raporunun henüz alınamaması muafiyeti engeller mi?          

Yapı kullanım izin belgesini almasına rağmen, henüz kapasite raporunu tamamlayamadığından dolayı işletme ruhsatının alamayan işyeri için Maliye, muafiyetten yararlanılabileceğini belirtmiş. İlgili özelgede özetle: “Bahse konu taşınmazın, bina olması ve organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması ve kiraya verilmemesi şartıyla daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır” denilmiş. (Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, 16 Ocak 2019 tarih ve E.6292 sayılı özelge)

Grup şirkete kiralamak muafiyeti kaldırır mı?

Emlak Vergisi Yasası’nın 4.ncü maddesinde düzenlenen ve sanayicilere tanınan vergi avantajının koşullarından birisi de ‘mülkün kiraya verilmemiş olması’.  Mülk sahibi olan işletmenin, söz konusu taşınmazını herhangi bir kiracı yerine, mülk sahibi olan işletme ile aynı ortaklık yapısına sahip grup/aile şirketlerine kiraya vermiş olması sonucu değiştirmiyor. Kiraya verildiğinde muafiyet hakkı ortadan kalkıyor. Artık o fabrika binası için sanayi bölgesinde de olsa, grup şirketine kiraya verilmiş de olsa, emlak vergisi ödemesinin yapılması gerekiyor. (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 24 Ekim 2018 tarih ve 217704 sayılı özelge)

Tapuda arsa görünen işyeri için muafiyet geçerli mi?

Emlak Vergisi Yasası’na göre; zirai üretimde kullanılan taşınmazlar için de muafiyet var. (Md. 4/h) Üretimde kullanmak şartıyla; makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları için emlak vergisi ödenmiyor. Ancak fiilen bina olarak kullanılan bu taşınmazlar eğer tapuda resmen arsa olarak görünüyorsa tereddüt yaşanabiliyor. Bu konuda tereddüt yaşayan mülk sahibine

Maliye, vergi muafiyetinden yararlanabileceğini belirtmiş. Açıklamada özetle “Sebze-meyve işlemesi ve paketlemesi yapılan ayrıca meyve bahçenizde ve seranızda kullandığınız makine, ekipman ve hasat kasalarının muhafaza edildiği deponun bina niteliğinde olması, zirai istihsalde kullanılması ve kiraya verilmemesi durumunda daimi olarak bina vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır.” denilmiş.  (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 16 Ocak 2019 tarih ve E.10113 sayılı özelge)

Not: Beş günlük yazı dizisinde; tarih ve sayısına yer verdiğimiz özelgelerin tam metinleri vergidoktoru.com.tr adresinden görülebilir. 5 Mayıs 2019 / Hürrriyet Gazetesi. –