Çalışan ve işveren açısından asgari ücret hesabı

2.020 liralık net asgari ücret, işverene vergi ve sigorta primleri dahil toplam 3.133 liralık maliyet oluşturacak. Yüzde 5 SGK prim desteği (127.90 lira) ve 150 lira olarak açıklanan devlet desteği de dikkate alındığında işveren maliyeti 2.855,65 liraya düşüyor. (500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için devlet desteği 101 TL olarak dikkate alınacak.)

Çalışan ve işveren açısından asgari ücretin değerleri 2018 ve 2019 için karşılaştırmalı olarak Tablo I’de görülebilir.

Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise; asgari ücret tespit komisyonunun kararını oybirliğiyle almış olması. Genelde; asgari ücret belirlenirken, işçi temsilcileri karara muhalif kalırlardı. Yalnızca 2016 asgari ücreti belirlenirken, yüzde 30 oranındaki artışa, işçi temsilcileri değil, işveren temsilcileri muhalif kalmışlardı.

Çalışan ve işveren açısından asgari ücret hesabı

 *İşveren maliyeti hesabında; yüzde 5 SGK prim desteği dikkate alınmıştır.

*500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için devlet desteği 101 TL olarak dikkate alınacak.

AGİ NET ÜCRETİ NASIL ARTTIRIYOR?

İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi, çalışanlarına (net ücretlerine ilaveten) ödüyorlar. AGİ’nin hesabı, asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.  (GVK Md. 32) 2019 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 191,85 liraya denk gelmekte. (Tablo II )

Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave olarak ödenecek AGİ tutarları Tablo II’ den görülebilir.

Çalışan ve işveren açısından asgari ücret hesabı

VERGİ İNDİRİMİNDE SON GÜNLER

1 Kasım’dan geçerli olmak üzere; piyasaya canlılık kazandırmak adına, önemli vergi indirimleri yapılmıştı. ( 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, KDV, ÖTV ve Tapu Harcı uygulamalarına ilişkin 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) Yeni yılda indirimler son bulacağından, bu avantajları hatırlatmakta yarar var.

-Konutlar ve işyerlerinde %18’lik KDV oranının %8 olarak,

-Mobilyalarda KDV oranının %8 olarak,

-Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan araçlarda KDV oranının %1 olarak,

-Kapsama alınan binek otomobillerde ÖTV’nin indirimli olarak,

-Beyaz eşyaların ÖTV oranının sıfır olarak,

-Konut ve işyeri tesliminde tapu harcının indirimli (yüzde 4 yerine) yüzde 3 olarak, uygulanması 31 Aralık pazartesi günü sona eriyor.

26 Aralık 2018 / Hürriyet Gazetesi.