Erzak ve ikramiyeler vergiye tabi mi?

7143 sayılı yasa milyonlarca kişiyi, işletmeleri ilgilendiriyor ve önemli avantajlar sağlıyor… Vergi barışı ile; mükelleflere geçmiş beş yıla ilişkin incelenmeme güvencesi sağlanıyor, stok ve kasa affı yoluyla işletmelere kayıtlarını düzeltme imkanı sağlanıyor. Varlık Barışı ile; yurtdışı ve yurtiçindeki ‘kayıt dışı varlıklar’ (yüzde 2 gibi düşük bedel) ödenerek ekonomiye kazandırılıyor. (31 Temmuz 2018 tarihine kadar bildirim ve beyan yapıldığında yüzde 2 vergi de istenmiyor.) Varlık Barışında da yine; beyanda-bildirimde bulunan şahıs ve şirketlere vergi incelemesi yaşamayacaklarının güvencesi veriliyor.

Devlete borçlu olan şahıs ve şirketlere; borçlarını üç yıla kadar yayarak uygun koşullarda yeniden yapılandırma imkânı tanınıyor.  Yüksek gecikme zammı-faizi işletilmiş devlete olan borçların gecikme faizleri siliniyor. Cazip oranlı ÜFE üzerinden hesaplama yapılarak borçlar yeniden yapılandırılıyor. Peşin ödenirse ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ı, iki taksitle ödenirse de yüzde 50 ‘si siliniyor.

Vergi barışı ramazan ayı boyunca hep gündemdeydi. Barışın avantajlarından yararlanmak isteyenlerin, bayramdan sonra (süreleri de dikkate alarak) başvurularını geciktirmeden yapmalarında yarar var. (Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Temmuz, matrah artırımı için son başvuru tarihi 31 Ağustos, Varlık Barışı için 30 Kasım 2018)

Vergi barışı yasası ramazan ayı boyunca hep gündemde yer almış olsa da, işletmelerin ramazan ayından kaynaklı başkaca yükümlülükleri de var, bu yükümlülüklerin de gözden kaçırılmaması gerekiyor…

İşletmelerde ramazana özel ‘yan haklar’ olabiliyor mesela… Birçok işletme ramazanda çalışanlarına erzak dağıtabiliyor veya ramazan ayının sonunda çalışanlarına bayram ikramiyesi verebiliyor. Bu iki yan hakkın ücret bordrosuna yansıması ve dolayısıyla üzerinden vergi ödenmesi de gerekiyor.

ERZAKLARDA VERGİLEME

Çalışanlara dağıtılan erzak kolileri de, bayram ikramiyeleri de Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre vergiye tabi… (Md. 61) İşverenin erzaklara ödediği KDV dâhil bedeller (brütleştirilerek) çalışanın ücreti gibi değerlendirilecek ve çalışanın bordrosunda GV hesabına dahil edilerek Maliye’ye beyanda bulunulacak. Erzak değeri üzerinden Damga Vergisi ödenmesi de gerekiyor.

Çalışanlara dağıtılacak bayram ikramiyeleri üzerinden de işverenler ilave vergi hesaplayarak Maliye’ye beyan edip ardından ödemesini yapacaklar. (GVK Md. 61)

GVK’na göre ücret olarak görülen ve üzerinden vergi hesaplanan söz konusu yardımlar, diğer bordro kalemleri gibi işletme için aynı zamanda bir gider kalemi olarak muhasebeleştiriliyor. Dolayısıyla işletmenin ödeyeceği verginin hesabında gider olarak da dikkate alınabiliyor.

İKRAMİYE İÇİN SGK PRİMİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, ayni yardımlar sigorta primine tabi olmadığından, personele verilen erzak için sigorta primi hesaplanmayacak. Bayramda verilecek ikramiye içinse sigorta primi hesaplanıp SGK’ya ödenecek.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ

İş Yasası’na göre; çalışanlar normalde fazla mesai yaptıklarında normal ücretinin 1,5 katını alırlar. (Her bir saat fazla mesai için yüzde 50 fazlasını) Bayramda çalışanlar ise normal ücretinin iki katı kadar ücret hak ederler.  Çalışılan her bir gün için bu hesap yapılır. (Arife günü yarım gün ve bayramın üç günü için.)

NOT: Vergi Barışı, Varlık Barışı ve Borçların Yapılandırılmasına ilişkin tüm ayrıntılara vergidoktoru.com.tr internet adresinden ulaşabilir. Yasa metni, uygulamaya yönelik tebliğ, iç genelge ve rehber… Tümü bir arada görülebilir…