Ev hanımına engelliye ve işsize vergi yok

Yazı dizimizin ikinci gününde öncelikle ‘emlak vergisi ödememe hakkı’ kimlerde vardı onu hatırlayalım… Sonrasında ev hanımları, işsizler ve engellilerde ‘emlak vergisi avantajının’ ayrıntılarına göz atalım…

1- Konutu olup da emlak vergisi ödemeyecekler kimler?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar (EVK Md. 8).

2- Belediyelere nasıl başvuruluyor?
Vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar var. Kendi durumuna uygun olan formun doldurulup ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır).

“Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait form” ve “hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi.”

“Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) emeklilere, dul ve yetimlere ait form.”

“Tek meskeni olan engellilere ait indirimli bina vergisi formu” ile “sağlık kurulu raporu.”

”Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait formun” ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor.

3- Belediyeye bir kez başvurmak yeterli mi?
Geçmiş yıllarda belediyelere verilen form ve taahhütlerin, 2018’de tekrar verilmesi gerekmiyor. Sonradan tek konuta ilave yeni bir konut alınmışsa (veya indirim hakkını kaldıran diğer koşullar oluşmuşsa) bu kez her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

4- Faiz geliri varsa emlak vergisi avantajı kayboluyor mu?
Ev hanımları ve işsizler için brüt 200 metrekarenin altında tek konutları varsa ve gelirleri de yoksa emlak vergisi (indirimli-sıfır oranlı) ödemeyecekler. 2017 yılı içinde, 30.000 liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) elde edilen gelir varsa yine 2018 emlak vergisi için avantaj devam ediyor. Bu kişiler yine emlak vergisi ödemeyecek.

5- Mülk sahibinin eşi çalışıyorsa vergi avantajı kaybolur mu?
200 m2’nin altı tek konuta sahip ve kendi adına geliri olmayan kişilerin, eşlerinin gelir elde etmesinin önemi bulunmuyor. Yine indirimli bina vergisi oranı (sıfır) avantajından faydalanabilirler.

6- Tek konutta hisse payım var, avantaj nasıl uygulanıyor?
200 metrekareyi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde (ev hanımı ve işsizler) indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanıyor.

7- Ücretsiz izinde iken emlak vergisi ödenir mi?
Kadın çalışanlar doğumdan sonra ücretsiz izin kullanabiliyor. Ücretsiz izinde bulunulan dönemde gelir elde edilmediğinden (tek konut için tanınan) emlak vergisi avantajından yararlanılabilinir. Emlak vergisi yılın tamamını kapsadığından ve yılın başında tahakkuk ettirildiğinden sıfır oranlı vergi avantajından yararlanırken ücretsiz izinli olunan dönem dikkate alınıyor. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 04 Ocak 2017 tarih ve 3007 sayılı özelge)

8- Engellilerde, gelir olsa da tek konut için vergi avantajı var mı?
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip engelliler gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanıyor. Belediyeye form ve sağlık raporunu ibraz ettiğinde sahip olduğu tek konutu için emlak vergisi ödemeyecekler.

Engelliler tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

Tek konutu olan engellilerin, kira geliri elde ettiği başkaca işyerleri olsa da, tek konut için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

9- Nafaka dışında gelirim yok, emlak vergisi ödeyecek miyim?
200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve nafaka geliri dışında başkaca bir geliri bulunmayanlar da indirimli bina vergisi oranı (sıfır) avantajından faydalanabilir (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 19 Eylül 2016 tarih ve 432 sayılı özelge).

YARIN:Emeklilerde emlak vergisi avantajı

3 Mayıs 2018 / Hürriyet Gazetesi