Faiz gelirleri martta beyan edilecek mi?

Faiz gelirleri martta beyan edilecek mi? | Ahmet KARABIYIK  22 şubat 2017

“GEÇEN yıl mevduat faiz geliri elde ettim. Beyanname verme dönemi de (1-27 Mart) yaklaşıyor. Beyanname verecek miyim, vergi ödeyecek miyim?” diye sormuş özetle Muammer Özgür.

2016’da yurtiçinden ne kadar mevduat faizi, repo kazancı elde edilmiş olursa olsun 2017’de beyanı gerekmiyor, dolayısıyla vergi ödemesi de olmayacak. Bankalar; müşterilerinin faiz ve repo kazançları üzerinden hesapladıkları vergiyi bizzat kendileri Maliye’ye ödüyorlar. Faiz ve repo kazancı elde edenlerin ayrıca Maliye’ye beyanname vermesi, vergi ödemeleri gerekmiyor.

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarında da durum aynı. Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları için de beyanname vermek gerekmiyor.

Muammer Bey; e-postasında, 2016’da aynı zamanda kira geliri de elde ettiğini de belirtip, ‘hem kira geliri hem faiz geliri elde ettiğinde beyanname verme ödevi olup olmadığını da’ soruyor…

Fark etmiyor… Muammer Bey, 2016’daki kira gelirinden dolayı beyanname verecek olsa da, bu beyannameye faiz ve repo kazançlarını dâhil etmeyecek, faiz ve repo kazancı için bir vergi ödemeyecek. 

2016’da yıl boyunca 3.800 lirayı aşan konut kira geliri elde etmiş olanlar beyanname verecek. İşyeri kiralarında beyanname verme sınırı ise yıllık net 24 bin (brüt-stopaj dâhil: 30 bin) lira. Eğer işyeri; basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse beyanname verme sınırı 2016 gelirleri için 1.580 lira.

 YURTDIŞI FAİZ GELİRLERİ

Yurtdışından elde edilen faiz gelirlerinin ise yıllık Gelir Vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekiyor. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirlerinin de beyan edilmesi gerekiyor.  Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmadığından ve istisna da uygulanmadığından yurtdışında (2016’da) elde edilen faizlerin 1.580 lirayı aşması halinde yıllık beyanname ile (2017’de) beyan edilmesi gerekiyor.

EUROBOND GELİRLERİ

2016 yılında elde edilen ve 30.000 lirayı aşan Eurobond faiz gelirlerinin yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi (1-25 Mart 2017) gerekiyor. 30 bin liranın hesabında başkaca kâr payı geliri, işyeri kirası geliri gibi gelirler de dikkate alınıyor.

Eurobond’un alım satım arasındaki kazanç için de beyanname verilmesi gerekiyor.

Eğer Eurobond’un ihracı 1.1.2006 öncesi ise alış tarihindeki TL karşılığı hesaplanır. Alım ve satım tarihleri arasındaki dönem için maliyet bedeli endekslemesi yapılıyor, 24.000 liralık istisna da düşüldükten sonra kalan tutar beyan ediliyor.

Eğer Eurobond’un ihracı 1.1.2006 sonrası ise istisnadan yararlanılamıyor. Yİ-ÜFE artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması durumunda endeksleme yapılabiliyor ve kalan kazancın beyan edilmesi gerekiyor. 

NE KADAR VERGİ KESİLİYOR

Bankalarda açılan mevduat hesaplarından kesilecek verginin oranı; yabancı para ve Türk Lirası olup olmamasına ve vade süresine göre farklılık göstermekte.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 18,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 15,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13.

 TL, mevduat faizleri ve katılım bankası kâr payları için:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10.

 Repo gelirleri için: yüzde 15.