İkaleye ilişkin mevzuat ve örnek yargı kararları

Ne tek başına ‘çalışanın isteğiyle’, ne de tek başına ‘işverenin isteğiyle’ gerçekleşmeyip, üçüncü bir yolla da çalışanla işverenin yolları ayrılabiliyor. Çalışan istifa etmiyor, işveren işten çıkarmıyor, ‘Karşılıklı anlaşılarak iş sözleşmesi sonlanıyor.’ Bu üçüncü yöntemle de; yani ikale sözleşmesi imzalanarak da, çalışan ve işveren anlaşarak, iş sözleşmesine son verebiliyor.

Aslında İş Kanunu’nda ‘ikale’ sözleşmesinden bahsedilmiyor. Yargıtay kararlarında ikalenin kriterlerini görüyoruz.

Gelir Vergisi mevzuatında da yakın bir zaman öncesine kadar ‘ikale’ geçmiyordu. (GVK MD. 25, MD. 61 ve Geçici Madde 89’da artık ikaleden bahsediliyor.)

Gerek İş Yasası kapsamında örnek Yargıtay Kararlarına, gerek Gelir Vergisi mevzuatındaki (yasa maddesi ve tebliğ) aşağıdaki dosyalardan ulaşılabilir.

Ayrıca;  Gelir İdaresi Başkanlığı, 19 Şubat 2019 tarihli duyurusunda; iade başvurusunun internet üzerinden yapılabileceği de belirtilmiştir.


http://www.gib.gov.tr/ikale-sozlesmesi-veya-karsilikli-sonlandirma-sozlesmesi-kapsaminda-kesilen-gelir-vergisine-iliskin

İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde !

7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 89 uncu madde ile işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamdaki  başvurular elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yapılacağı gibi 19.02.2019 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile elektronik ortamda da yapılabilecektir. İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşabilir.


İkaleye İlişkin Gelir Vergisi Mevzuatı için TIKLAYINIZ

İkaleye İlişkin Örnek YARGITAY Kararları için TIKLAYINIZ