Kapıcılar ve bahçıvanlar için yeni asgari ücret

Yeni yılın asgari ücreti geçen hafta net 2 bin 825 lira olarak açıklanmıştı. Açıklanan brüt ücretten yola çıkılarak yeni yılda kapıcıların net asgari ücreti ise 3 bin 40 lira olarak hesaplanacak. Brüt ücretlerinden vergi kesilmediğinden kapıcıların net asgari ücreti 215 lira daha yüksek hesaplanıyor.

Asgari ücretin brütü (3.577,50 lira) tüm çalışanlar için aynı iken, kapıcıların brüt ücretlerinden yalnızca sigorta primleri kesilip kalan tutar olan 3.040,88 TL net ücret olarak ödenecek. Konutlarda çalışan kapıcılar gibi bahçıvanların, hizmetçilerin ücretlerinden de vergi kesintisi yapılmıyor. (Gelir Vergisi Kanunu-GVK- Md. 23/6). Tablo 1’den; kapıcının bordrosunda yer alan kalemler, çalışan ve işveren açısından ayrı ayrı görülebilir.

ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJI

Vergi mevzuatı; engellilerin vergilerinin indirimli olarak hesaplanmasını öngörüyor. (GVK- Md.31) Çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunan çalışan birinci derece engelli, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunan çalışan ikinci derece engelli, asgarî yüzde 40’ını kaybetmiş bulunan çalışan ise üçüncü derece engelli sayılır. Engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, çalışanın vergi hesabında ücretinden indirilir. 2021’de; birinci derece engelliler için 1.500 lira, ikinci derece engelliler için 860 lira ve üçüncü derece engelliler için 380 lira aylık olarak ücret hesabında dikkate alınacak. (29 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete, 313 no.lu GV Genel Tebliği)

İŞVERENİN MALİYETİ ARTMIYOR 2021 asgari ücreti net 2.825,90 lira iken; engellilik indirimleri dikkate alındığında ise 1’nci derece engelli çalışan için net 3.013,72 lira, 2’nci derece engelli çalışan için net 2.954,90 lira, 3’ncü derece engelli çalışan için net 2.882,90 lira olarak hesaplanır. (Tablo 2.) Engellilerin net ücretindeki bu artış, işveren maliyetini artırmıyor. Brüt ücret üzerinden normalde daha yüksek vergi hesaplanacakken, işverenler indirim sonrası Maliye’ye de daha az vergi ödüyorlar. İndirim kaynaklı vergideki azalış da, net ücrette artışa neden oluyor.
6 Ocak 2021 /Hürriyet gazetesi.