Simitçinin yol tarifi de gerekmiyor artık

Simitçinin yol tarifi de gerekmiyor artık

Simitçinin isyanından bahsetmiştim. Gayrettepe’deki bir simitçi; arabasının camına yapıştırdığı kâğıtla ‘vergi dairesinin yolunu’ tarif ediyordu. Gün içinde çok sayıda vatandaştan aynı soruyu (Vergi dairesi nerede?) işitince böyle pratik bir yol bulmuştu. (FOTO 1) ‘Bir alt sokaktan, ilk sağ ve ilk solu’ takip ettiğinizde hakikaten de vergi dairesinin önüne çıkarıyordu. Üstelik aynı binada; Şişli, Beşiktaş ve Mecidiyeköy vergi daireleri faaliyet gösteriyorlardı…

Bugün itibariyle; simitçinin tarifine gerek kalmamış. ‘Vergi dairesi’ yazılı yön tabelaları sizi vergi dairesine çıkarıyor artık. (FOTO 2)  (Muhtemelen gündeme getirdiğimiz simitçinin isyanı sonrası bu tabelalar yerleştirilmiş. ) Ortaklar Caddesi’nden geliş yönünden de,  Mecidiyeköy ve Esentepe’den geliş yönünden de 5-6 adet tabela ile vergi dairesine vatandaşlar yönlendiriliyor. Dolayısıyla; simitçinin isyanına da, tarifine de gerek kalmamış artık.

Simitçiyi isyan ettiren yaya trafiği artışı; borç yapılandırmasına başvuranların yoğunluğundan kaynaklıydı. 7020 sayılı yasa ile yapılandırma başvuruları yapılıyordu geçen yıl. (2016’da da, 6736 sayılı yasa ile yapılandırma gündemde idi.)

Önümüzdeki günlerde; haziran ve temmuz aylarında tekrar artacak vergi dairelerinin yoğunluğu. Devlete borçlu olanlar için yeni barış yasası da (7143 sayılı) yürürlükte artık.

Yapılandırma; vergi borçları dışında öğrenim ve katkı kredisi borçları, trafik cezaları, köprü-otoyol geçiş ihlali cezaları gibi devlete olan gecikmiş çok sayıda borç türünü kapsıyor.

Simitçinin yol tarifi de gerekmiyor artık

Peki bu yapılandırmadan yararlanmak için başvurular ne zamana kadar yapılabilecek, ödemeler kaç taksitle yapılabilecek, peşin ödemenin avantajları neler, yapılandırmanın diğer koşulları ve avantajları neler? Borç yapılandırmasıyla ilgili merak edilenleri sırasıyla açıklıyoruz.

– Yapılandırma kapsamına; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin devlet alacakları konu olmakta.

Alacak türüne göre (ecrimisil, öğrenim katkı kredisi gibi..) değişen diğer kriterler uygulamaya yönelik tebliğlerden de yararlanılarak ayrıca dikkate alınmalı.

Simitçinin yol tarifi de gerekmiyor artık

– Geçmişte ödeme süresi içerisinde ödenmemiş (kesinleşmiş) vergiler ve devletin sigorta primi, trafik cezası gibi çeşitli alacakları için bu alacakların yeniden yapılandırılması gerçekleşiyor. Aylık 1.40 oranındaki (yüksek) gecikme zammı, gecikme faizi yerine daha düşük (cazip) oranlarda Yİ-ÜFE oranları dikkate alınarak yapılandırma yapılabiliyor.

Yapılandırma için başvuru yapıp peşin olarak ödenen ‘idari para cezalarında’ yüzde 25 indirim de sağlanıyor. (1111 sayılı,  5539 sayılı, 2839 sayılı ve 2918 sayılı yasalar sırasıyla  Askerlik, Karayolları, Seçim, Trafik konularında idari para cezaları da içermekte. )

– 31 Temmuz 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması, ilk taksitin 30 Eylül 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. (Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenebiliyor.) Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenebiliyor.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyenler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecekler.

*İlk iki taksitin kesinlikle süresinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca her takvim yılında da en fazla iki taksit aksatılabiliyor. Aksatılabilecek bu iki taksitin de en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (gecikme zammı da hesaplanarak) ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda yapılandırma bozuluyor ve gecikme zammı ve faizine (aylık 1,40) göre oldukça uygun belirlenmiş oranların (Yİ-ÜFE)  geçerliliği kalmıyor.

– Peşin ödeyenler için yüzde 90 ayrıca indirim imkânı mevcut. Yani 30 Eylül’e kadar yapılandırma sonucu çıkacak tutarı ödeyenler; (Yİ-ÜFE)  üzerinden hesaplanacak tutarın yalnızca yüzde 10’nu ödemiş olacaklar.  Vergi borçlarında ana para zaten her halükarda ödenecek, gecikme zammı silinmiş olacak. İki taksitle ödeyenler için de yüzde 50 oranında indirim imkanı sağlanıyor.

Yapılandırma yasası kapsamında Maliye’nin tahsil ettiği alacaklar dışında; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Belediyelerin, Gümrük İdaresi gibi başkaca kurumların alacakları da var. Devlete gecikmiş borcu bulunanların ilgili kurumların uygulamaya yönelik yayımladıkları tebliğleri ve süreleri de dikkate alarak yapılandırma fırsatını değerlendirmelerinde yarar var.

30 Mayıs 2018 / Hürriyet Gazetesi.