Twitter’dan yazdı, işini ve davayı kaybetti

İŞVEREN, ‘Twitter’da işyerini karalayıcı paylaşımlar yaptın’ gerekçesiyle çalışanın işine son veriyor.

Çalışan mahkemeye gidiyor… İş mahkemesi ilk başta; ‘işverenin işten çıkarma nedeni geçerli değil’ diyerek ‘çalışanın işe iadesine’ karar veriyor. İşveren temyize gidince iş mahkemesinin kararı bozuluyor, Yargıtay ‘işverenin işten çıkarma nedeni geçerlidir, çalışanın işe iade hakkı yoktur’ diyor. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Esas No: 2016/12012, Karar No: 2016/15790)

Çalışanın işe iade talebi Yargıtay’da şu gerekçelerle kabul görmüyor:

– Çalışanın Twitter hesabından işyerini karalayıcı yazılar yayınladığına dair kuvvetli şüpheler olduğundan,

– Çalışan, Twitter hesabının başkaları tarafından adına açıldığına yönelik iddiasını kanıtlayamadığından,

– Çalışanın ismi ile açılan hesabın dava sırasında kapatılmasından,

– Yalnızca işyerinde çalışanların bilebileceği aksaklıkların dile getirildiği düşünülse de, bunların sosyal medya kullanıcılarına aktarıldığı dikkate alındığından,

işverenden iş ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği, güven duygusunun zedelendiği belirtiliyor.

Evet, sosyal medya bir taraftan milyonlarca kullanıcısına yenilerini ekleyerek her geçen gün daha da yaygınlaşıyor… Diğer taraftan çalışanların işini kaybetmesine yol açacak kadar riskler de taşıyor. Çalışanların özellikle işyeri ile ilgili konularda sosyal medya paylaşımlarına ‘aman dikkat’ diyoruz.

Dava kaybedilince çalışan hangi haklarını kaybediyor?

İşe iade davası çalışan lehine sonuçlansaydı, çalışan ya işine geri dönebilecekti veya (işveren işe iade almak istemiyorsa) çalışana iki kalem ödeme yapılması gerekecekti… Uygulamada çoğunlukla işverenler; davayı kazanan çalışanını işe geri başlatma yerine, işe başlatmama tazminatını ve boşta geçen süre ücretini ödemeyi tercih ediyor. İşe başlatmama tazminatı mahkemenin kararına göre; dört ila sekiz aylık ücreti tutarında ödeniyor. (Bu tazminattan Gelir Vergisi ve sigorta primleri de kesilmiyor.) Diğer kalem ise ‘boşta geçen süre ücreti’, bu da dört aya kadar ücreti tutarında. (Üzerinden gelir vergisi ve sigorta prim kesintileri yapılır.)  İşe iade tazminatından da, boşta geçen süre ücretinden de binde 7,59 Damga Vergisi kesilir.

Bir çalışanın işten çıkarıldıktan sonra mahkemeye gidip işe iade davası açabilmesi, tüm işyerleri için söz konusu olamıyor. En az 30 çalışanı olan işyerlerinde çalışanlar için bu hak geçerli. (İş Kanunu Md. 18) Ayrıca çalışanın işyerinde altı aydan fazla çalışmış olması da gerekiyor. Bu iki koşul mevcut olduğunda; çalışan işten çıkarıldıktan sonra bir ay içinde mahkemeye (Resmi Gazete’de henüz yayımlanmamış olan yasa tasarısına göre arabulucuya) giderek işe iade davası açabiliyor.

İşten çıkarılan çalışan mahkemeden önce arabulucuya gidecek

Henüz Resmi Gazete’ de yayımlanmadı. Ancak Meclis’te genel kuruldan geçti… Yasa değişikliği ile; işe iade davası açacak çalışanlar artık direkt mahkemeye gidemeyecekler. Öncelikle arabulucuya gidecekler. İşten çıkarılan çalışanlar; işe iade davası açmadan önce (fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde) arabulucuya gidecek. Arabulucudan üç hafta içinde karar çıkacak. Anlaşma çıkmadığı durumda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye gidilerek işe iade davası açılabilecek.

İş mevzuatı haricinde, vergi mevzuatındaki değişiklikler de Meclis’in gündeminde…

Meclise sunulan torba yasa tasarısında değişiklikler de yapıldı. Çalışanların vergilendirmesinde; üçüncü vergi dilimine denk gelen gelirlerine yönelik üç puanlık oran artışından vazgeçildi. MTV’ deki artış oranı aşağıya çekildi. Kurumlar Vergisi’nde finans-bankacılık sektörü dışındaki mükellefler için de, vergi oranı yüzde 20’den, 22’ye çıkarıldı… Kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediğimiz vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin etkilerini önümüzdeki yazılarda ayrıca ele alacağız.