Yasak kalkana kadar 65 yaş üstüne vergi beyanı yok

Uğur Necdet Şeren adlı okurum e-postasında tereddütlerini iletmiş:

65 yaş üstünde ve emekliyim. 31 Mart 2020 Salı günkü ‘Evden çıkmadan gelir vergisi beyanı’ başlıklı yazınızda belirtmiştiniz. ’65 yaş üstü kişiler için; beyanname verme süreleri de, tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri de, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatıldı’ diye yazmıştınız. Ancak vergi ödemesini yapacağım bankamla da, diğer vergi mükellefi arkadaşlarımla da konuştum. Kimse böyle bir uygulamadan haberdar değil. Bana evden çıkamasam bile vergi borcumu en geç nisan sonuna kadar ödemem gerektiğini de söylüyorlar.

RAHAT OLSUNLAR

Maliye’nin son bir ay içinde beyanname verme sürelerini uzatmaya yönelik peş peşe düzenlemeleri oldu. Dünyanın da, ülkemizin de olağan üstü dönemden geçtiği bu günlerde bu ertelemelerden henüz haberdar olamayanlar olabilir. Ama hiç tereddüte gerek yok: 65 yaş üstü kişiler, sokağa çıkma yasağı bitene kadar rahat olsunlar. Şu an beyanname vermek zorunda değiller… Koronavirüsün etkilerinin görülmeye başlanmasıyla ilk olarak gelir vergisinin beyan süresi uzatılmıştı… Mart sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi verilebilecekken, bu süre 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı. (17 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu-VUK- Sirküleri/125)

MÜCBİR SEBEP

21 Mart saat 24.00’den sonrasında başlayan sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu kez 518 seri numaralı VUK Genel Tebliğiyle  (Md.5) 65 yaş üstü kişilerin ‘mücbir sebep’ halinde olduğu kabul edildi. Dolayısıyla 65 yaş üstü gelir vergisi mükellefleri bu yasağın bitmesine kadar beyanname verme-vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyecekler. Sokağa çıkma yasağı bitmesinden sonraki 15 gün içinde beyannamelerini verip ilk taksit ödemelerini yapabilecekler. (Md.6)

SÖZLEŞMESİ OLMALI

Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler için de aynı durum söz konusu. Söz konusu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak geçerli belgelerle ispat ve belgelendirilmesi de gerekiyor. Gelir vergisi beyannamesini (veya kurumlar vergisi, KDV veya muhtasar gibi beyannameleri ve bildirimleri…) mali müşaviri aracılığıyla vergi dairesine veren mükelleflerin, mali müşavirleri 65 yaş üstünde ise veya mali müşavirlerinin kronik rahatsızlıkları bulunuyorsa, o kişiler de mücbir sebep halinde kabul ediliyor. Bu mükellefler için de, sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihin bitimini takip eden 15 gün içinde beyannameler vergi dairesine verilebilecek. Ancak bu ertelemeden yararlanabilecek mükelleflerin, mali müşavirleriyle 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” bulunması da gerekiyor.

TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ NE ZAMAN DİKECEK?

Mali müşavirler; müşterilerinin aylık, üç aylık ve yıllık vergi ödevlerini yerine getirirlerken aynı zamanda kendi vergi ödevlerini de yerine getirmek zorundalar. Müşterilerinin vergi ödevleri ertelenen; 65 yaş üstünde olan veya kronik rahatsızlığı bulunan mali müşavirlerin, kendi vergisel yükümlülükleri için de süreler uzuyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan mali müşavirler, kendi vergi beyannamelerini de tabiatıyla sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonraki 15 gün içinde verebilecekler. 

Konuya ilişkin Maliye’nin açıklamaları, 518 sıra No’lu VUK Genel Tebliğiyle yapmıştı. Ayrıca; 2020/3 seri No.lu İç Genelge ile uygulama örneklerle de açıklandı. Her iki düzenlemenin tam metinleri vergidoktoru.com.tr adresinden görülebilir. 14 Nisan 2020 / Hürriyet gazetesi.