Barcelona’ya ödenecek 57 milyon Euro gider yazılabilecek mi?

ÜRÜN tanıtımı için, hedef müşterilerle temas için, dev firmalar reklama ciddi bütçeler ayırıyor. Gazetelerde, televizyon kanallarında, sosyal medyada, açık havada, ürünlerin-markaların tanıtımı yapılıyor. Tanıtımın ardından reklam verenlerin satışlarında da beklenen artışlar yaşanıyor ki, reklam bütçeleri de artıyor, reklam mecraları da çeşitleniyor.

Tanıtımın, reklamın bir mecrası daha var… Spor kulüplerinin formalarında, statlarında şirketlerin ürünlerine-markalarına yer verilerek tanıtım yapılıyor. Spor kulüpleri de, reklam verenlerden yüklü gelirler elde ediyor böylece.

En son; dünya devi Barcelona’yla, Beko yeni bir anlaşma yaptı. Beko, Barcelona’nın antrenman tişörtlerinde de yer alacak. Beko ayrıca Barcelona’nın ana sponsorları arasına da dâhil oldu.

Dört yıldır Barcelona formalarının sol kolunda yer alan Beko, her yıl kulübe 10 milyon Euro ödüyordu. Şimdi bu anlaşmayı antrenman tişörtleri yoluyla daha da büyüttü ve her yıl ödeyeceği tutar da yıllık 19 milyon Euro’ya yükseldi. Üç yıl için bu tutar 57 milyon Euro’yu buluyor.

Futbol aracılığıyla tanıtıma ayrılan bütçeler devasa… Ödemeyi yapan şirketler için finansal yönü gibi, vergisel yönü de önemli…

Vergisel olarak şirketler için kritik sorular şunlar: Kulüplere tanıtım için, reklam için ödenen bedeller, şirketlerin gelirlerinden düşebiliyor mu, gider yazabiliyor mu? Harcanan milyon Euro’lar ödenecek vergiyi azaltıyor mu? Maliye ne diyor bu türden harcamalara?

Vergi kanunları; şirketlerin, ‘sponsorluk harcamalarının yarısının’ (amatör spor dalları için tamamı), kazançtan indirilebileceğini ‘reklam harcamalarının ise tamamının’ gider yazılabileceğini öngörüyor. Bu durumda yapılan harcamanın, sponsorluk harcaması mı, tanıtım-reklam harcaması mı olduğunun netleşmesi önem arz ediyor.

Detaylarına aşağıda yer verdik. Kısaca bu  ayrımı şöyle özetleyebiliriz: Harcama eğer ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan türden ise sponsorluk harcamasıdır. Sporcuların; bonservis bedelleri, spor malzemeleri, seyahat ve ikamet giderleri, müsabaka sonucuna göre ödenen primler gibi… Yok eğer, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili ise reklam harcamasıdır. Spor sahalarına, spor giysilerinin üzerine yazılı olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi…

SPONSORLUK VE REKLAM HARCAMASI AYRIMI

Şirketlerin profesyonel spor dalları için yaptıkları ‘sponsorluk harcamalarının’ yarısı ancak gider yazılabiliyor. (Amatör spor dalları için tamamı). ‘Reklam harcamalarının’ ise tamamı gider yazılabiliyor. ( 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, “10.3.1. Sponsorluk harcamaları” başlıklı bölümü) Dolayısıyla spor kulüplerine ödeme yapan şirketlerin, mevzuatta yer alan aşağıda belirttiğimiz kriterlere göre konuyu değerlendirmelerinde yarar var.

 SPONSORLUK HARCAMASI SAYILANLAR

– Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

– Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

– Spor malzemesi bedeli,

– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

– Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

– Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendiriliyor.

 

 REKLAM HARCAMASI SAYILANLAR

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkün. Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınabilecektir.

21 Şubat 2018 / Hürriyet Gazetesi.