Vergi Barışı Hakkında Her Şey

Maliye’nin Hazırladığı Vergi Barışı REHBERİ. Uygulamaya Yönelik Açıklamalar için TIKLAYINIZ.

Vergi Barışı Yasası’nın (7143 S.) 28 Mayıs 2018 Tarihli . 1 no.lu İÇ GENELGESİ için TIKLAYINIZ

Vergi Barışı Uygulamasına Yönelik Tebliğ (11 Haziran 2018 Tarih, Seri No.2) için TIKLAYINIZ

Yeni Vergi Barışı (7143) Yasa TEBLİĞİ NO.1 İÇİN TIKLAYINIZ. (26 MAYIS 2018)

Yeni Vergi Barışı YASASI İçin TIKLAYINIZ. (7143 Sayılı Kanun)

VARLIK BARIŞI Uygulamasına İlişkin (3 no.lu, 4 Temmuz 2018 Tarihli) Tebliğ İçin TIKLAYINIZ.

VARLIK BARIŞI BİLDİRİM FORMU (3 no.lu Tebliğin Eki) için TIKLAYINIZ.

 

1 no.lu TEBLİĞİN EKLERİ: 

EK-1 Yİ-ÜFE Oranları Tablosu

EK-2A-Kesinleşmiş Alacaklar

EK-2B Kesinleşmiş Alacaklar- İl Özel İdareleri İçin

EK-2C Kesinleşmiş Alacaklar- Belediyeler İçin

EK-2D Kesinleşmiş Alacaklar- Spor Kulüpleri İçin

EK-2E Mahsup Dilekçesi- Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Mahsuben Ödeme Talep Edenler İçin

EK-2F Mahsup Dilekçesi- Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Yaptıkları Mahsuben Ödeme Taleplerinden Vazgeçenler İçin

EK-3A Kanun İhtilaflı Alacaklar- Yapılandırma

EK-3B İhtilaflı Alacaklar İl Özel İdareleri ve Bunlara Bağlı Kamu Tüzel Kişiliğine Hazi Kuruluşlar İçin

EK-3C İhtilaflı Alacaklar Belediyeler ve Kamu Tüzel Kişiliğine Hazi Kuruluşlar İçin

EK-3D İhtilaflı Alacaklar-Spor Kulüpleri

EK-3E-1 İhtilaflı İdari Para Cezası

EK-3E-2-İhtilaflı İPC İl Özel İdaresi

EK-3E-3-İhtilaflı İPC Belediyeler

EK-3E-4-İhtilaflı İPC Spor Kulüpleri

EK-4-A-İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar

EK-4-B- Pişmanlıkla Beyan

EK-4-C-Kendiliğinden Beyan

EK-5 gelir vergisi matrah artırımı

EK-6 kurumlar vergisi matrah artırımı

EK-7 kurum stopaj geçici 61

EK-8 ücret stopaj artrımı

EK-9 serbest meslek stopaj artırımı

EK-10 kira stopaj artrımı

EK-11 yıllara sari stopaj artırımı

EK-12 çiftçi stopaj artırımı

EK-13 Esnaf Muaflığı stopaj artırımı

EK-14 yeni KDV artırımı tüm beyannamelerini verenler

EK-15 yeni KDV artırımı üç beyannameden fazla verenler

EK-16 yeni KDV artırımı ikiden az beyanname verenler

EK-17 yeni KDV artırımı tecil terkin kapsamında işleri bulunanlar

EK-18 KDV stok beyannamesi

EK-19 KDV kayıtlarda yer almayan emia v.b. envanter listesi

EK-20 ÖTV beyannamesi kayıtlarda yer almayan emtia vb

EK-21 KDV Madde 6-2-a

EK-22 KDV eczacılar

EK-23 KASA FAZLASI

Ek-24 Diğer Alacaklı İdareler