Yatına Türk Bayrağı çektirene vergi yok

 

CEM Yılmaz bu kez yatıyla haber oldu…

Yeni filmi ‘Arif V 216’nın çekimlerini bitirip yatıyla tatile çıkmış. Yatın değeri de 9 milyon lira imiş. Buraya kadar sorun yok. Ama bir de ‘Yatına Amerikan bayrağı çekmiş’ şeklinde haber olunca Cem Yılmaz açıklama yaptı: “Etrafta teknelerin yüzde 80’den fazlası Amerikan bayraklı olmasına rağmen benim teknem 9 yıldır Türk bayraklı ve İstanbul limanına kayıtlı!”

Başlıkta da belirttik… Aslında bu yüzde 80 çoğunluk da, yatlarına Cem Yılmaz gibi Türk Bayrağı çekebilir. Evet; şahıs olsun, şirket olsun, başka bir ülke bayrağı taşıyan yatını, Türkiye’ye ithal edip kayıt ve tescil ettirebilir. Üstelik KDV’de yok, ÖTV’de yok, Gümrük Vergisi de yok. Yalnızca ‘bağlama harcı’ bedeli ödeniyor… Türk bayrağı çekilecek yat için; “hangi kazancınla bu yatı aldın?” şeklinde soru da sorulmayacak, vergi incelemesi de yapılmayacak.

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayili yasa ile tanınan vergi avantajının detaylarına da göz atalım…

– Yalnız yatlar değil; kotra, tekne ve gezinti gemileri de aynı şekilde bu avantajdan yararlanabiliyor. (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri)

– 27 Ocak 2017 tarihinden önce edinilmiş olan, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gemi, yat, tekne ve kotralar yararlanabiliyor.

– Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikal sağlanabiliyor. Veraset ve İntikal Vergisinden de istisna tutuluyor.

– Türkiye de tescil olacak bu araclar; gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna tutuluyor. Yalnızca bağlama kütüğü ruhsatname harcı ödeniyor.   (492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı ‘8’ sayılı tarifede yer alan) Motorlu deniz taşıtları için; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) odeme yükümlülügü de, 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren zaten kalkmış durumda.

– Söz konusu araçları; ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacağı da yasada açıkça belirtiliyor. Yasa metninde ayrıca; “daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir” şeklinde güvence de sağlanıyor.

– İlgili aracın, bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine (silindiğine) dair belgenin (başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde) getirileceğine ilişkin taahhüt verilmesi gerekiyor. (Yurtdışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ. 2017/3)

Yat, kotra ve gezinti teknelerini yabancı ülkede kayıtlı iken, vergisiz olarak Türkiye’ye ithal edenlerin cebinden çıkacak tek ödeme olan ‘Bağlama Kütüğü Harç’ tutarları ise tablodan görülebilir.

Yatına Türk Bayrağı çektirene vergi yok