Yeni milyonerler vergi ödeyecek mi?

Bağış da olabilir, hediye de… Karşılıksız edinilen varlıklar anneden babadan dahi gelmiş olsa da, vergiye tabi. Eşten, dosttan, sevgiliden, arkadaştan alınan hediyeler de vergiye tabi.

Hatta miras yoluyla da edinilmiş olabilir… Yine vergisi var. Varlığın; bankada mevduat olması, taşınır kıymet olması da, gayrimenkul arsa, konut, işyeri gibi taşınmaz varlık olması da fark etmiyor. Otomobil, minibüs gibi motorlu taşıt da olabilir… Yasada yer alan istisna tutarını aşan değerdeki varlıklar karşılıksız el değiştirdiğinde vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Veraset ve İntikal Vergisi (VİV)  tarifesi üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020 için açıklanan güncel vergi tarifesi tabloda yer almakta. (VİV Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 51)

Şimdi başlıktaki soruya gelelim… Yani yeni milyonerlerin vergi ödeyip ödemeyeceğini açıklayalım… Yeni milyoner olarak kastettiğimiz tabi ki milli piyangonun yılbaşı çekilişinden büyük ikramiyeyi kazanan talihliler. 2020’nin çeyrek bilet sahibi talihlilerinden Bursalı ve Gaziantepli iki talihli 20’şer milyonluk ikramiyelerini teslim aldılar bu arada…

Yeni yıla 20’şer milyon kazanarak giren talihliler de, daha düşük tutarda ikramiye kazanan diğer milli piyango talihlileri de bir kuruş dahi vergi ödemeyecek… Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen sayısal loto, şans topu vb. çekilişlerden kazanılan ikramiyelerin de veraset ve intikal vergisinden istisna olduğunu da ayrıca belirtelim.

Şans oyunları (at yarışı, futbol müsabakaları gibi) ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler içinse vergi var. İvazsız (karşılıksız) intikal kabul edildiğinden 7.060 lirayı aşan kısmı için vergi (VİV) hesaplanması gerekiyor.

BAĞIŞ VE HEDİYELERDE İSTİSNA

Güncel istisna tutarı: 7.060 lira. 2020’de bu değeri aşan tutarda hediye, bağış alan kişiler annesinden babasından dahi söz konusu mallar intikal etmiş olsa da vergi ödemek zorunda. Yalnız; anne, baba, eş ve çocuklardan bu hediyeleri alanlar için, verginin oranı yarı yarıya düşüyor.

Bahsettiğimiz karşılıksız intikaller için beyanname verme süresi bir ay.  Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (her yıl Mayıs ve Kasım aylarında) yapılabiliyor.

MİRASTA İSTİSNA

Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2020 için geçerli istisna tutarı: 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL) (VİV Md. 4/b).

Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerektiğini de özellikle belirtelim. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmemişse, bu durumun da bir dilekçe ile (beyanname verilmeksizin) vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ölüm Türkiye’de meydana gelmemişse ve/veya mirasçıların Türkiye’de bulunmaması durumlarında, beyanname verme sürelerinin farklılık gösterebileceği de ayrıca dikkate alınmalı. 6 Ocak 2020 / Hürriyet gazetesi.