2020 için belirlenen yeni kıdem tazminatı tutarları…

HALİ hazırda; çalışanlara her bir çalışma yılı için bir aylık brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödeniyor.

Asgari ücretli bir çalışanın kıdem tazminatı örneği için bu tutar yıllık 2.943 lira. Damga vergisi de düşüldüğünde 2.921 liraya denk geliyor. Kıdem tazminatının tavanını aşan ücrete sahip çalışanlarsa, her bir yıl için tavan tutarı (6.730,15 TL)  kadar kıdem tazminatını hak ediyorlar.

Mevcut uygulamadaki en önemli koşulu da hatırlayalım: ‘Çalışan, kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat alamıyor.

İstifa etmesine rağmen hangi çalışanların tazminat alabileceğinin yasal koşullarını da belirtelim:

– Erkek işçinin askerlik hizmeti nedeniyle, kadın işçinin evliliği nedeniyle,

– Yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı almak amacıyla,

– İşçi tarafından sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,

– En az 15 yıl sigortalı olan çalışanların SGK’dan alınacak “Kıdem Tazminatı alabilir” yazısı ile (08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmalı ve 3600 prim günü şartıyla..) çalışan kendi işten ayrılsa da kıdem tazminatını işvereninden alabiliyor.

Ayrıca işçinin ölümü nedeniyle de kıdem tazminatı (mirasçılarına) ödenir. Çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedenleriyle iş sözleşmesi sona erdiğinde ise işveren için kıdem tazminatı ödemesi söz konusu olmuyor.

Çalışanların; 2020 yılında mevcut uygulamaya göre ve farklı ücretlere göre alınabilecek tazminat tutarları tablodan görülebilir.