Asgari ücretlinin ve CEO’nun bordrosunda neler değişiyor?

2020’nin asgari ücreti Resmi Gazete’de de yayımlandı. Günlük brüt: 98 lira. Aylık brüt: 2 bin 943 lira. Aylık net: 2 bin 324 lira.

Resmi Gazete’de yer alan brüt ücretten yola çıkarak hesaplama yapıldığında, aslında ilk başta net ücret 2 bin 103 olarak hesaplanıyor. Üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ-bekâr için 220 lira) ilavesiyle net 2 bin 324 liraya ulaşılıyor. 2019’a göre artış oranı ise yüzde 15.03.

Evli ve çocuklularda net asgari ücret, AGİ etkisiyle 2 bin 479 liraya kadar çıkabiliyor. Eş ve çocuktan kaynaklı net maaşın ne kadar arttığı Tablo 2’den görülebilir.

Bu değerler çalışan açısından asgari ücreti açıklıyor. Brüt ücretten kesilen vergi ve sigorta primleri de 2019 yılıyla karşılaştırmalı olarak Tablo 1’den görülebilir.

Asgari ücretin işvereni ilgilendiren toplam maliyeti var bir de… Asgari ücretli bir çalışanın 2020 yılında işverene maliyeti (net ücret + vergiler + sigorta primleri) aylık 3 bin 605 lira olacak. Yüzde 5’lik sigorta primi teşvikiyle 3 bin 458 liraya düşüyor. Ayrıca 75 lira olarak açıklanan devlet desteğiyle bu kez 3 bin 383 liraya düşüyor işveren maliyeti.  (Geçen yıl devlet desteği 500’den daha az çalışanı olan işyerleri için 150 liraydı. Diğer işyerleri için 100 liraydı.)

CEO’ların bordrosunda neler değişecek?

Çalışanların ücret bordrolarında; yüzde 14 oranında sigorta primi kesintisi, yüzde 1 oranında ise işsizlik sigortası primi kesintisi yer alır. Brüt ücret üzerinden bu kesintiler yapılır. Ancak brüt ücreti 19 bin 188 liranın üzerinde olanlar için tek bir tutar (2019 için: 2 bin 878 lira) sigorta prim kesintisi yapılır.  Asgari ücretin artışıyla beraber yüksek ücretlilerin maaşından kesilecek söz konusu prim tutarları da arttı. ( Bu primler, asgari ücretin 7.5 katı matrah kabul edilerek hesaplanır.) 2020’de artık toplamda 3 bin 310 lira prim kesintisi görülecek bordrolarda… (3 bin 90 lirası sigorta primi,  220 lirası işsizlik sigortası primi)

CEO’ların ve yüksek ücretlilerin vergilendirmesinde esas köklü değişiklikse, ücret gelirlerini beyan etme zorunluluklarının başlayacak olması. Maliye’yle hiç irtibatları yoktu tek işverenden ücret alan çalışanların… Tüm vergilendirme işlemleri, bordrosunda kayıtlı oldukları şirketleri tarafından yapılıyordu. Gelir vergisi tarifesinin 4’üncü dilimini aşan tutarda (Bu tutar, 2020 gelirleri için 600 bin lira) ücret geliri gelir elde edenler artık beyanname verecek. Yeni yıldan itibaren elde edecekleri ücret gelirlerini, Maliye’ye beyan etmeleri (2021 Mart ayında) gerekecek. (7194 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde yapılan değişiklik)

Ayrıca yüksek ücretliler; ne kadar çok kazanırlarsa kazansınlar en fazla yüzde 35 oranında vergi öderlerken, yeni yıldan itibaren 600 bin lirayı aşan kazancı olanlar yüzde 40 oranında vergi ödeyecekler.
30 Aralık 2019 / Hürriyet