Ortak alan vergi muafiyetini kaldırır mı?

Emekli maaşından başka gelirim yok ve brüt 185 m2’lik tek konutum var.

Normalde muafiyet için tüm koşullar uygun. Ama yararlanamıyorum emlak vergisi muafiyetinden, vergi ödemem gerektiği belirtiliyor. Nedeni de; normalde 185 m2 olarak ölçülen evimin, otopark, depo ve asansör boşlukları hesaba katıldığında 260 m2 olarak ölçülmesi. Ortak alanlardan daireye düşen pay dikkate alındığında konutumun ‘brüt 200 m2’yi aşması’ nedeniyle muafiyetten yararlanamıyorum. 

Okurum Gültekin Yetik iletti bu mesajı… Evet, genelde belediyelerin görüşü bu yönde. Yani; ortak alanlardan gelen paylar da dikkate alınarak, brüt m2 hesabı daha yüksek hesaplanıyor ve ortak alan hariç binanın dıştan dışa yüzölçümü 200 m2’nin atında iken, ortak alandan gelen paylar sonrası 200 m2’nin üzerine çıkabiliyor.

OTOPARK AYRINTISI

Vatandaşlar konuyu Maliye’ye de sormuş ve yine aynı cevabı almışlar. Site içerisindeki dairesinin normalde 173 m2 brüt alanı olduğunu belirten kat malikine, sitenin kapalı otoparkından gelen (dairenin arsa hissesine göre hesaplanan) 86 metrekare de dikkate alınarak dairenin dıştan dışa yüzölçümü 259 metrekare olarak hesaplandığı belirtilmiş. Ve dolayısıyla “sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanamayacağı” belirtilmiş. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04 Şubat 2019 tarih ve 109945 sayılı özelge.)

Bazı vatandaşlar yargıya da taşımış konuyu. Yargı ise ortak alanlardan dolayı dairenin brüt m2 sine ilave edilen alanların, vergi muafiyetini kaldırmayacağını belirtmiş.

İzmir 4’üncü vergi mahkemesi kararında “Bağımsız bölümün (dairenin) brüt alanına, ortak alanlardan gelen payın yeniden eklenmesine olanak bulunmadığı” vurgulanıyor. (Esas No: 2016/860, Karar No: 2016/1506) Belirtilen brüt alana; yeniden ortak yerlerden gelen payın ilave edilmesi suretiyle, konutun brüt 200 m2 sınırını aştığından yola çıkılarak vergi avantajının kaybolmasının hukuka uygun olmadığı belirtiliyor.

ÜST MAHKEME

Bu karara belediye itiraz edip üst mahkemeye gitmiş. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de konuyu incelemiş ve o da belediyenin yaptığı işlemi uygun görmemiş. (Belediyenin istinaf başvurusu reddedilmiş.) Dolayısıyla ortak alanlardan gelen payın dikkate alındığı brüt metrekare hesabına karşı dava açan vatandaş, üst mahkeme tarafından da haklı bulunmuş. (3.Vergi Dava Dairesi, E.2017/69, K.2017/383)

Danıştay 9’uncu Dairesinin de “ortak alanların eklenmesi sonucunda 200 m2’yi aşan dairelerin vergi muafiyetinden yararlanabileceği yönünde” kararı var. Ankara ili, Çankaya ilçesinde normalde 170 m2 olan dairenin, 210 m2 olduğu ileri sürülerek emlak vergisi muafiyetinden yararlanamamasını hukuka uygun bulmamış. İlk derece mahkemesinin bu yöndeki (muafiyetten yararlanabileceği yönündeki) kararını onamış. (E.2016/14634, K.2019/1190)

Dolayısıyla sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanmak için tüm koşulları uygun olmasına rağmen yalnızca ‘ortak alanlardan gelen payların ilave edilmesi suretiyle konutlarının brüt m2’si, 200 m2’yi aşan ve vergi ödeyen mülk sahiplerinin’ yargıya başvurma imkânları da var. 19 Mayıs 2020 / Hürriyet gazetesi.